Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας, Τηλ. 6946 401943 και 27430 28524 |email info@staelata.gr